Staffan Svensson
 

Trumpetaren Staffan Svensson, född i Falkenberg 1963, bosatt i Göteborg. Har verkat på den skandinaviska och europeiska jazz-/improvisationsscenen sen mitten av 80-talet, såväl i akustiska som mer elektroniska sammanhang samt med nutida musik, kör, dans, kammarmusik, electronica m.m.

Verkade tidigt aktivt nationellt och internationellt med grupper som Entra, Surge och Oslo 13 vilket sen följts av otaliga samarbeten och projekt med grupper nationellt/internationellt, soloprojekt med kammarorkester, dans, kör etc, hittills dokumenterat på ett sextiotal skivutgåvor.

Erhöll 2005 Sveriges Radios pris "Jazzkatten" för musiker som förtjänar större uppmärksamhet/Grand Cru samt Svenska Jazzriksförbundets pris "Jazzkannan" för nydanande insatser i svenskt jazzliv.

Driver vid sidan om musikskapandet även ett kontinuerligt kulturfrämjande arbete via resurscentret Göteborg Artist Center/GAC, vilket har bl.a. har tagit form och uttryck i bildandet av repetitionscentret Bunkern, drivandet av konsertserien Entra och GAS-festivalen samt utvecklingscentret Resurs Ny Musik/RNM.

Aktuella projekt är främst gruppen SounDance, med Loïc Dequidt Quartet + blåskvintett, solokonserter och det löpande samarbetet med dansgruppen Art of Spectra. Det långvariga samarbetet med Harald Svensson har tagit många uttryck genom åren, inte minst i gruppen Priming Orchestra, men under 2017 tar det form i duo- och nonett-format.

"Svensson can play a Miles Davis-like muted trumpet, but maybe more important is his ability to uniquely mix composed music and improvisation with a significant Nordic flavor. He creates modern improvised music with new forms. His music may have a somewhat profound, meditative breathing, without getting dull, music that repeatedly fascinates. Despite standing out as an individual, Svensson has often been recognized for his work in a collective. Even when he moves through an unaccompanied solo cadense, it is a part of an organic progression, in which the mutual musical language creates the essence. Svensson is a master of the process of interplay between the predestinated and the spontaneous - even arranged passages can have the quality of improvisation."

- from the project with Andrew Hill Jazzpar Octet, Denmark 2003

 

English »  

Staffan Svensson Biography Staffan Svensson News Staffan Svensson Bands Staffan Svensson CD/Listen Staffan Svensson Photo Staffan Svensson Contact Staffan Svensson Links Staffan Svensson Home